Universiteto biblioteka

 

Kauno technologijos universiteto biblioteka yra Universiteto struktūrinis padalinys, teikiantis informacines paslaugas, užtikrinantis prieigą prie informacijos resursų bei kaupiantis spaudinių, elektroninių ir nepublikuotų dokumentų fondą, padedantį įgyvendinti studijų, mokslo ir tęstinio mokymosi tikslus.

 

Bibliotekos skaitytojais gali būti visi Universiteto darbuotojai ir studentai, kiti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai bei juridiniai asmenys.

 

Paieška